PROF. DR. İSMAİL MİHMANLI İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı.1992’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl mezun olduğu fakültede radyoloji anabilim dalında asistanlığa başlayarak 1996’da radyoloji uzmanı olmaya hak kazandı. Askerlik hizmetini uzun dönem olarak Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademi’sinde Girişimsel Radyoloji Sorumlusu olarak tamamladı. 1999’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde asıl ilgi alanı olan ‘Ultrasonografi ve Doppler’ Birimi’nin Direktörü oldu ve 2018 yılında emekli olarak ayrılana kadar direktörlük görevini sürdürdü. Bu arada 2002 yılında doçent, 2008 yılında profesör oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde, farklı yıllarda, aralarında Georgetown ve Harvard Üniversitelerinin de yer aldığı çeşitli üniversitelerin radyoloji bölümlerinde deneyimini artırmak ve paylaşmak için bir yıla yakın süre bulundu. 2004-2012 arasındaİ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu RadyolojiProgramı Başkanı, 2013-2015 arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yaptı.Uzun yıllar Tıbbi Ultrasonografi Derneği YönetimKurulu Üyeliğinde bulundu ve Türkiye’yi temsilen AvrupaUltrasonografi Federasyonu Delegesi olarak görev aldı. Ultrasonve Doppler alanında, aralarında kitap çevirilerinin de bulunduğu, pek çok ulusal ve uluslararasıyayınaimza attı. Bir araştırmaya göre, akademik hayatı sırasında belli yıl aralığında Türkiye’den uluslararası olarak yayınlanmışultrasonografi konusundaki tüm yayınların %50’yeyakınında ismi vardı. 2018 sonundan itibaren, geçmişte yarı zamanlı olarak uzun yıllar hastalarına hizmet verdiği ve saygınlığı pek çok hekim tarafından kabul gören ALKA Radyolojik Tanı Merkezi’nde, doğru tanının tedavide kilit taşı olduğu ilkesini sürdürerek ‘İsmail Mihmanlı Alka Radyoloji Tanı Merkezi’ yeni ismi ile kurumsal olarak hizmetine devam etmektedir.
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@ismailmihmanli.com Web : www.alka.com.tr - www.endoanalultrason.com